Projectmanagement nieuwe stijl

Eigenlijk weten we het al een tijdje: de IT zoals die vroeger was is geschiedenis. Hetzelfde geldt voor IT projecten. Daarmee verandert ook de rol van de traditionele projectmanager. Nu al wordt 37% van het ‘IT budget’ uitgegeven buiten de IT afdeling, buiten de scope van IT projectmanagement. Verwacht wordt dat dit de komende jaar stijgt naar 50%. Sommige experts voorspellen het uitsterven van projecten. We gaan naar continue verandering, zeg maar een levenslang ‘project’ waarbij doelen, context en dergelijke steeds wijzigen. Alhoewel IT projecten destijds zeer complex leken, zijn ze nu vele malen complexer, multidisciplinair en met een snel veranderende context. Volgens Gartner stappen we nu van de tweede fase over naar de ‘Third era of Enterprise IT’ waarbij de nadruk ligt platformization, in het kort: alles aan elkaar klikken. Dat kan een tiener in een half uurtje nu net zo goed als vroeger 10 man in een half jaar. Het plaatje schetst de ontwikkeling.

 

Projectmanagement nieuwe stijl
Om deze nieuwe soorten ‘projecten’ te managen is een projectmanager nodig met business kennis, die specialisten met specifieke vaardigheden erbij haalt, die multidisciplinair werkt en de gewenste verandering kan aanjagen en realiseren – een zogenaamde ‘versatilist’. Projectteams zijn niet meer vaste samenstellingen met gebudgeteerde inzet, maar multidisciplinaire sociale netwerken waarbij mensen worden bijgeschakeld als hun expertise nodig is. Projectteams zijn dynamisch en hebben continue verschillende expertises nodig. Verwacht wordt dat we gaan groeien naar partnerships in plaats van iedereen op de payrol.  ‘No-sweat’ projecten bestaan niet meer en veranderingen moeten plaatsvinden in een behoorlijk tempo, aangejaagd door business. Aanpakken zijn onbekend bij de start, evenals oplossingrichtingen. Projecten beginnen wanneer je je op je hoofd krabt en zegt: “Wat is dit nu voor een vraag, ik heb nog nooit zoiets gezien…”.

Iedereen is projectmanager
De business betrekt niet per se de IT afdeling bij veranderingen, maar kopen direct in wanneer nodig. Als je wordt gevraagd om iets  even te regelen met een app aanbieder dan ben je opeens projectmanager geworden. Projectmanagement wordt steeds meer een onderdeel van het werk van vele mensen en ligt niet meer per se bij specialistische projectmanagers.

Projectparaplu verandert mee
Als projectmanagement gaat veranderen, moeten projectportfoliomanagement (PPM), projectmanagement offices (PMOs) en programma’s mee veranderen. De PMO aanpakken die we hanteren vanaf midden jaren 90 lijken nog in leven, maar zijn dat eigenlijk niet meer (de zogenaamde Zombie PMOs). Een hogere business waarde is vereist met een actieve ondersteuning van projecten nieuwe stijl: zoeken van partners en aangaan van semi-permanente samenwerkingen, opnemen van activiteiten die geen project zijn, doordraaiende resourcing faciliteren, en strategische veranderingen duiden en aansturen. Net zoals de PMOs zal ook PPM naar het volgende volwassenheidsniveau moeten groeien met ondermeer veel snellere en slimmere analyses en nieuwe partners.

Dan weten we nu wat ons te doen staat: 2020 is al over 5 jaar. We moeten onszelf opnieuw uitvinden en onze oude aanpakken loslaten.